İnstagram
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Lise

Lise

Lise

Yüksek öğretimden bir önceki basamak olan lise eğitimi gerek üniversite eğitimine hazırlık gerekse yaşam becerilerinin kazanılması sürecinde oldukça kritik bir dönemdir. 21. yüzyıl becerilerine sahip, analitik düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen ve bilgiler arasında transfer yapabilen, yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinen lise eğitimi, yakın gelecekteki genç iş gücünü şekillendireceği için oldukça önemli bir yere sahiptir.

Kurs Merkezimizde YKS hazırlık çalışmaları lisenin ilk yılından itibaren başlar. Soru çözüm saatleri, etüt saatleri, deneme sınavları gibi akademik hazırlıkların yanında kariyer hedefi belirleme, zaman yönetimi, motivasyon çalışmaları, ebeveyn mentorluğu gibi rehberlik faaliyetleri eş zamanlı olarak ve bire bir ilgiyle sürdürülür.

5 Yıldız Kurs Merkezi’nde lise seviyesindeki öğrencilerimiz, bir taraftan ders müfredatlarını takip ederken diğer taraftan hafta sonu etütlerimiz ve hafta içine programladığımız TYT-AYT içerikleri ile girecekleri sınava da hazırlanmaktadırlar.

Her öğrenci için lise 1’den itibaren, özel olarak hazırlanan haftalık test takip çizelgeleri ile işledikleri konular üzerinde hedef soru sayılarına ulaşmaları sağlanır, bu sayede işledikleri bir konuyla ilgili sınavda karşılaşabilecekleri tüm soru tiplerini tanımaları hedeflenir. Yine üniversite hazırlık çalışmaları kapsamında, Lise 1’de işlenen konuların belirli aralıklarla soru çözümü yoluyla tekrarını sağlamak amacıyla her ay bir deneme sınavı yapılır. Bu sayede öğrenciler sınav stresi yaşamaz, 5 Yıldız Kurs Merkezinde edindikleri bilgi ve donanım ile hedeflerine kolayca ulaşırlar.

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı)

5 Yıldız Kurs Merkezi olarak başarı geleneğini sürdüren 5 Yıldız Eğitim Kurumlarının tecrübesi ile "Üniversiteye Giriş" sınavına yönelik yoğun akademik çalışma programı, etütler, seviye tespit, konu tarama ve seviye belirleme sınavlarını kapsayan sınava hazırlık eğitimi verilir.

12.Sınıf öğrencilerimiz ve mezunlara alanlarına göre Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe derslerini görmektedirler. Konu içerikleri TYT ve AYT’ye göre planlanmıştır. Öğrencilerimizin durumunu daha iyi anlamak ve eksiklerini belirlemek için düzenli olarak deneme sınavları yapılmaktadır. Alanında uzman öğretmen kadrosu ile etüt programları, kafes programları, soru çözüm saatleri, etkinlik saatleri ile öğrencilerimizi YSK’ye en iyi şekilde hazırlıyoruz.