İnstagram
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Türkçe Kursu

Türkçe Kursu

Türkçe Kursu

İLKOKUL

5 Yıldız Eğitim Kurumlarında, ilkokul Türkçe dersi öğretim programı; dinleme, konuşma, okuma, yazma temel becerileri üzerine dayanmaktadır. Hedefimiz, bu dört temel beceriyi öğrencilere kazandırmak ve bunları hayatlarında uygulamasını sağlamaktır.

Bunların dışında öğrencilerin dinlediklerini, okuduklarını, izlediklerini anlayan, anladığını yorumlayan ve eleştirel bir bakış açısı getiren bireyler olmalarını sağlamak da hedeflerimiz arasındadır. 

Birinci sınıf öğrencilerimiz için sağlam bir okuma yazma çalışması gerçekleştirebilmek adına seslerden başlanarak hecelere, hecelerden kelimelere ve kelimelerden de anlamlı cümle oluşturmaya giden bir süreç yaşanmaktadır. Buradaki amacımız; öğrencilerimizin dilimizdeki ses, hece, sözcük, cümle gibi birimlerin farkında olması, bunları ayırt edebilmesi, bunlarla ilgili okuma yazma kazanımlarını gerçekleştirebilmeleridir.

İlkokulun tüm kademelerindeki ders planlamamızda ve ders içi etkinliklerimizde dinleme, konuşma, okuma ve yazma kazanımlarına ağırlık verilmektedir. Bu sayede dinlemeyi bilen, akıcı ve düzgün konuşabilen, okuma alışkanlığı kazanan, düşüncelerini yazılı ve sözlü bir şekilde doğru olarak ifade edebilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

Verdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimizin öz güvenlerini geliştirmek, kendilerini her ortamda doğru, açık ve anlaşılır bir dille ifade edebilmelerine destek olmak, ana dillerini doğru ve etkili bir biçimde kullanmalarını sağlamak hedeflenmektedir. 

ORTAOKUL

Türkçe ders programında yer alan kazanımlar günlük hayatla yakından ilişkilidir. Çünkü ana dilimiz olan Türkçe hayatın her anında, her alanında kendine yer bulmaktadır. Bundan dolayı bizler de 5 Yıldız Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizde ana dili bilinci uyandırmayı amaçlamakta, öğrencilerimizin ana dillerine sahip çıkmalarını ve ana dillerine öncelik tanıyarak doğru ve yerinde kullanmalarını özendirmekteyiz. Ortaokul kademesinde öğrencilerimiz bir taraftan ders müfredatlarını takip ederken diğer taraftan LGS içerikleri ile sınavlara da hazırlanmaktadır.

LİSE

5 Yıldız Eğitim Kurumlarında, Türk dili ve edebiyatı ders programı; genel olarak öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Bu programla öğrencilerin; 

Dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişim yöntemlerini öğrenmeleri, 

Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları amaçlanmaktadır.

Türk dili ve edebiyatı ders programında yer alan kazanımlar, günlük hayatla yakından ilişkilidir çünkü ana dilimiz olan Türkçe, hayatın her anında kendine yer bulmaktadır. Bundan dolayı 5 Yıldız Eğitim Kurumları olarak Türk edebiyatının edebî metinleri vasıtasıyla Türkçenin inceliklerini anlatmanın yanında ana dili bilincini oluşturmak; millî, manevi, ahlaki, evrensel değerlere sahip çıkmak hedeflenmektedir.

5 Yıldız Eğitim Kurumlarında öğrencilerimiz bir taraftan ders müfredatlarını takip ederken diğer taraftan YKS içerikleri ile TYT ve AYT sınavlarına hazırlanmaktadır.